in

Vy Baby Video #15387

└Thumbnails are automatically generated..

What do you think?

49 Points
Upvote Downvote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

43 Comments

 1. Cho 2 lọ mất nhãn chứa 2 dung dịch X và Y. Dung dịch X chứa hỗn hợp (BaCl2 và NaOH); Dung dịch Y chứa hỗn hợp (NaAlO2 và NaOH). Chỉ dùng hóa chất nào có thể phân biệt hai lọ dung dịch trên?

  • Sục khí CO2 vào dung dịch X (BaCl2 và NaOH):
   Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng của BaCO3, sau đó kết tủa tan tạo thành dung dịch trong suốt.
   Giải thích: NaOH dư trong dung dịch X sẽ phản ứng với CO2 tạo thành Na2CO3. Tiếp theo, Na2CO3 phản ứng với BaCl2 tạo ra kết tủa BaCO3, nhưng kết tủa này sẽ tan trong dung dịch NaOH dư, tạo thành dung dịch trong suốt.
   Sục khí CO2 vào dung dịch Y (NaAlO2 và NaOH):
   Hiện tượng: Không có kết tủa xuất hiện.
   Giải thích: NaAlO2 và NaOH trong dung dịch Y không tạo ra kết tủa với CO2.
   Vậy, bạn chỉ cần quan sát hiện tượng kết tủa để phân biệt hai dung dịch..

  • dung dịch nào có kết tủa xuất hiện sau khi sục CO2 thì đó là dung dịch X chứa BaCl2 và NaOH; dung dịch không có kết tủa là dung dịch Y chứa NaAlO2 và NaOH.

  • Cho 2 lọ mất nhãn chứa 2 dung dịch X và Y. Dung dịch X chứa hỗn hợp (BaCl2 và NaOH); Dung dịch Y chứa hỗn hợp (NaAlO2 và NaOH). Chỉ dùng hóa chất nào để có thể phân biệt hai lọ dung dịch trên?